مونوپاد محو شونده ۳ متریInsta360 Extended Selfie Stick

Insta360 Extended Selfie Stick for X3, ONE RS/X2/R/X, and ONE

  • مونوپاد 3 متری نامرئی اینستا 360
  • ساخته شده از جنس فیبر کربن  
  • حداقل طول 36 سانتی متر حداکثر 300 سانتی متر 
  • سازگار با تمامی مدل های اینستا 360  

60,000,000 ریال

مونوپاد محو شونده ۳ متریInsta360 Extended Selfie Stick

محصولات مرتبط