موتور فالو و فوکوس کرین Zhiyun TransMount Focus & Zoom Servo Combo Kit for Crane 3

Zhiyun-Tech TransMount Focus & Zoom Servo Combo Kit for Crane 3-Lab

  • کنترل از راه دور
  • اتصال به وسیله کابل

58,000,000 ریال

موتور فالو و فوکوس کرین Zhiyun TransMount Focus & Zoom Servo Combo Kit for Crane 3